Çatıların Poliüretan Köpük ile Isı Yalıtımı

Isının yaklaşık %20'sinin çatıdan kaçtığı bilinen bir gerçektir. Artık büyük ısıtma faturaları ödememek, yılın herhangi bir zamanında evde kendinize konforlu yaşam koşulları sağlamak için çatı yalıtımı seçimine doğru ve dikkatli bir şekilde yaklaşmanız gerekir. Evin bir bütün olarak doğru ısı yalıtımının hayatınıza uzun vadeli başarılı bir yatırım olduğu unutulmamalıdır, bu nedenle, bir çatıyı yalıtırken, duvarlar gibi evin diğer unsurlarını da yalıtmayı düşünmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Çatı yalıtımı için poliüretan köpüğün avantajları

Poliüretan köpük, birçok endüstride yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir malzemedir. Diğer ısı yalıtım malzemeleriyle karşılaştırıldığında, PU köpüğün ısıl iletkenliği düşüktür (poliüretan köpüğün ısıl iletkenliği 0,019-0,028 W / (m × K) aralığında değişebilir), hidrofobik (suyu zayıf emer), iyi yapışma özelliğine sahiptir. Püskürtüldüğünde hem basit hem de karmaşık yüzeylere dikey veya yatay olarak uygulanması kolaydır. Bir çatıyı yalıtırken, katmanlar halinde poliüretan köpük uygulanır. Katmanın tek geçişte kalınlığı 40-50 mm'yi geçmemelidir (kapalı hücre yalıtımı ile), çünkü 40-50 mm'den fazla bir katmanın tek bir uygulaması ile malzemede deformasyona yol açabilecek gerilmeler ortaya çıkar. Çatlaklar ve hatta malzemenin delaminasyonu. PPU benzersiz bir yalıtımdır. PU köpük yapısı, sadece çatı için değil, aynı zamanda yapının diğer elemanları için de mükemmel ısı yalıtımı sağlar ve herhangi bir yapının çatılarında kullanıma uygundur. Yalıtımın kusursuzluğu da bu malzemeyi benzersiz kılıyor. Başka hiçbir yalıtım, poliüretan köpük kullanırken olduğu gibi sıkılığı sağlayamaz.

Çatı izolasyon ve izolasyon malzemeleri

Çatı yalıtımı için en yaygın malzemeler şunlardır:

• Mineral yün
• Köpük beton
• Cam yünü
• Köpüklü cam
• Genişletilmiş kil
• Ekstrüde polistiren köpük
• Genişletilmiş polistiren köpük
• Poliüretan köpük

Poliüretan köpük ile çatı yalıtım yöntemi

Çatının poliüretan köpük ile ısı yalıtımı, kirişler, kirişler arasındaki boşluğu dolduran, derz veya dikiş bırakmayan, ısı yalıtım tabakasının yüksek sızdırmazlığını sağlayan çok amaçlı bir yöntemdir. PU köpük, evin çatı katı ile dış dünya arasında yalıtkan bir hava geçirmez bariyer oluşturarak konveksiyon, ısı transferi ve yoğuşmanın yanı sıra gürültü, toz ve her türlü böcek ve alerjene karşı güvenilir koruma sağlar. Bina içindeki termal enerji, konveksiyon ve ısı iletimi yoluyla çatıdan aktarılır.

Çatı için ısı iletkenliği ve poliüretan köpük yalıtımı

Isı iletimi, katı bir cismin daha sıcak bir kısmından katı bir cismin daha az ısıtılmış kısmına partikül çarpışmaları sonucunda ısı transfer edildiğinde meydana gelir. Bu, uygun şekilde yalıtılmadığı takdirde çatı kirişleri, duvarlar ve zeminlerden ısının kaybolabileceği anlamına gelir. Poliüretan köpük izolasyon ile çatı izolasyonunun maliyeti, ısının tavan arasından dış ortama transferini en aza indirir. Kirişlerden, duvarlardan ısı transferi keskin bir şekilde yavaşlar ve bu da sonuçta evde daha rahat, sıcak ve konforlu bir iklime yol açar.

Konveksiyon ve poliüretan köpük çatı yalıtım teknolojisinin avantajları

Konveksiyonu basit terimlerle açıklayarak şunları söyleyebiliriz: ısının daha sıcak alanlardan (örneğin çatı katı) daha soğuk alanlara (örneğin çevre) yeniden dağıtılmasıyla oluşan bir tür ısı transferi. Bu tür bir ısı transferi hava yoluyla gerçekleşir, bu nedenle, tavan arasında herhangi bir delik veya boşluk varsa (ki bu sadece eski evlerde değil, aynı zamanda yeni modern binalarda, özellikle mineral yün yalıtımı ile yalıtıldığında yaygın bir sorundur), oda önemli ısı kaybı yaşayacaktır. Çatının poliüretan köpük ile yalıtılması, soğuk mevsimde sıcak havanın veya soğuk (sıcak mevsimde) havanın evden dış ortama kaçmasını önleyen kapalı bir devre oluşturur. Poliüretan köpük püskürtüldüğünde genleştiği için tüm delikleri, çatlakları ve diğer boşlukları etkin bir şekilde kapatır. Dahası, PPU zamanla bozulmaz, sarkmaz ve hacminde azalma olmaz yani bu kusurlar ve sızıntılar sonsuza kadar kapanır. Poliüretan köpük çatıya sıvı olarak püskürtüldüğünden, daha sonra genleşip sertleşir, poliüretan köpük yalıtımı her türlü karmaşıklıkta çatı katlarında kullanılabilir. PPU püskürtülürken kurulum sırasında kesilmesi ve ayarlanması gerekmediğini de eklemek gerekir. Ultraviyole ışınlarının etkilerine karşı koruma sağlarken, PU köpük çatının yalıtımı gelecekte herhangi bir ek maliyet gerektirmediğinden, PU köpüğün kullanım ömrü en az 50 yıldır. Poliüretan köpük çatıya sıvı olarak püskürtüldüğünden, daha sonra genleşip sertleşir, poliüretan köpük yalıtımı her türlü karmaşıklıkta çatı katlarında kullanılabilir.

Poliüretan köpük yoğuşmayı önler

Uygun yalıtıma sahip olmayan bir evin karşılaştığı bir diğer risk de yoğuşmadır. Çatı kötü yalıtılırsa, tavan arasında yoğuşma oluşabilir. Yoğuşma ahşabın çürümesine neden olur. Birçok çatı katı, çatının yapısal bütünlüğünü korumak için ahşap kirişler kullandığından, ahşap çürümesi potansiyel olarak tehlikelidir. Yoğuşmanın neden olduğu çürüme, çatının desteklenmesinde hayati önem taşıyan kirişler, kirişler vb. gibi ahşap yapıların dengesini bozar. Çatının poliüretan köpük ile yalıtılması, ahşabın çürümesine neden olan yoğuşma oluşumunu engeller. Poliüretan köpük yalıtımının ahşabın çürümesini desteklediğine dair yaygın bir yanlış anlama vardır. Bazı insanlar poliüretan köpüğün ahşabın nefes almasına izin vermediğini düşünüyor. Ancak, durum hiç de öyle değil. Modern pazarda, sadece çatıyı değil, aynı zamanda diğer yapıları ve yapıları da yalıtmak için tüm dünyada bir yıldan fazla bir süredir kullanılan, kanıtlanmış, etkili, dünyaca ünlü çevre dostu ve güvenli poliüretan ısıtıcılardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Ahşabın "nefes alması" gerekmez. 50 mm'den (mertekler köpükle kaplandığında) kapalı bir hücre (sert köpük) ile yalıtıldığında, poliüretan köpük bir buhar bariyeri görevi görür ve çok miktarda su buharı ile bile ahşaba nüfuz etmesine izin vermez. Kirişler köpükle kaplanmazsa (örneğin, kirişler 200 x 60 mm'lik bir bölüme sahiptir ve püskürtme sadece 100 mm kalınlığında yapılır), kirişlere giren nem, bunların içinden dış ortama geçer. Ancak bunun için çatı altı havalandırmasının uygun şekilde düzenlenmesi gerekir (her türlü yalıtım için bu koşulun sağlanması gerekir).

Poliüretan köpük ile çatı izolasyonu hazırlık çalışmaları

Yalıtılmış yüzeye poliüretan köpük uygulanmadan önce kir ve tozdan arındırılmalıdır. Birçok çatı tipi ve kurulum yöntemi vardır ve çatıyı poliüretan köpükle yalıtmadan önce bu dikkate alınmalıdır. Çatı imalatçılarının teknik kartlarına (bitümlü kiremit, seramik ya da metal kiremit vb.) aykırılıklarla çatınız yapılmış olsa bile, yalıtım konusundaki çalışmalarımız işletme sırasındaki olumsuz sonuçları en aza indirecektir. Çatının, ahşabın, mevcut yalıtımın (varsa) durumunu kontrol edecek, tesisiniz için hangi malzemenin en faydalı ve uygulanabilir olacağını tespit edilecektir.

Çatı yalıtımı için poliüretan köpük çeşitleri

Sprey poliüretan köpük 2 tiptir: açık hücreli poliüretan köpük (hafif köpük, yoğunluk 10-16 kg/m3) ve kapalı hücreli poliüretan köpük (sert köpük, yoğunluk 30-100 kg/m3).
Sadece yoğunluk bakımından değil, aynı zamanda açık hücrenin buhar geçirgen olması ve en iyi ses yalıtım özelliklerine sahip olması ve kapalı bir hücrenin 50 mm ve daha fazla bir tabaka ile buhar geçirmez olması ve sudan ikincil koruma sağlayabilmesi bakımından farklılık gösterirler. Sert poliüretan köpüğün termal iletkenliği, akciğerin termal iletkenliğinden 1,5 kat daha düşüktür, bu da eski bir binayı yeniden inşa ederken kritik olabilecek daha azının gerekli olacağı anlamına gelir.

Nesnelerin ısı yalıtımı için kapalı hücreli poliüretan köpük

Reaksiyonun son aşamasında köpük, püskürtülen yüzey üzerinde yerleşmeye ve sertleşmeye başlar. Malzeme uygulanırken eksiz ve boşluksuz ısı yalıtımı sağlanır. Bu malzeme çok çeşitli nesnelerin yalıtımı için kullanılabilir: endüstriyel tesisler, özel evler, sebze depoları, tahıl ambarları, atölyeler, boru hatları ve ayrıca düz ve eğimli çatıların, tavan aralarının, duvarların, zeminlerin ve tavanların yalıtımı için. Bu tip poliüretan köpük, yalıtımlı nesnenin tüm bireysel özelliklerini dikkate alarak, daha ince bir yalıtım katmanı ile uygulanmasına izin veren düşük bir ısı iletkenliğine sahiptir.

Çatı yalıtımı için açık poliüretan köpük hücre uygulaması

Açık hücreli poliüretan köpük ayrıca iyi bir ısı yalıtım performansına, mükemmel yapışma ve düşük emisyona sahiptir. Çevre dostudur ve kullanımı güvenlidir, sağlık ve çevre için güvenlidir. Tavanları, yeni ve konut binalarının duvarlarını yalıtmak, tavan arasını yeniden donatmak, tahıl depolama tesisleri, atölyeler, fabrikalar vb. yalıtmak için kullanılır.

Çatı yalıtımı için poliüretan köpük talebi

Poliüretan köpük ile çatı izolasyonu, günümüzde poliüretan köpüğün belki de en çok talep edilen alanlarından biridir. Herhangi bir çatı (eğimli, düz, çatı katı), tipine ve karmaşıklığına bakılmaksızın poliüretan köpük ile yalıtılabilir. Ayrıca çatının poliüretan köpük ile ısı yalıtımı için herhangi bir ön hazırlık çalışması gerektirmez, uygulanan poliüretan köpük eşit bir tabaka halinde uzanır, tüm derzleri, boşlukları ve düzensizlikleri doldurarak etkili ısı yalıtımı sağlar.

Kurulum kolaylığı

PPU püskürtme herhangi bir hazırlık çalışması gerektirmez. Çatının poliüretan köpük ile ısı yalıtımı hem dışarıda (düz bir çatı yalıtılırken) hem de içeride (eğimli bir çatı yalıtılırken) yapılabilir.

Çatı yalıtımı olarak poliüretan köpüğün avantajları

• Isıtma maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak güçlü, dayanıklı bir kaplama oluşturulur;
• Ulaşılması zor yerlerin etkin izolasyonunu sağlar, hemen hemen her zeminde kullanılabilir;
• -100 ° С ile + 130 ° С arasında ısı ve donma direncine sahiptir;
• Yüksek yapışma nedeniyle, poliüretan köpük yalıtılmış yüzeye sıkıca yapışır, böylece yapıları güçlendirir ve daha kararlı hale getirir;
• Ek ses yalıtımı sağlar, doğru uygulandığında nemden korkmaz;
• Bina yapılarında hafiflik ve stres eksikliği;
• Diğer köpüklere kıyasla daha az yanıcılık;
• Mantar, küf, böcek vb. görünümüne karşı direnç;
• Agresif kimyasal maddelerle reaksiyona girmez;
• Uzun servis ömrü.

Poliüretan köpük ile yalıtım için fiyatlandırma politikası

Poliüretan köpük ile yalıtımın fiyatı birkaç faktöre bağlıdır: püskürtülen nesnenin boyutu ve durumu, seçilen poliüretan köpük tipi, gerekli uygulama kalınlığı. Çatı yalıtım maliyeti genellikle m2 başına hesaplanır.

WhatsApp WhatsApp