Çatı Çeşitleri

Yapılarına göre çatıların; beşik, teras, düz, kırma ve sundurma çatı gibi çeşitleri vardır. 

Geleneksel teras ve ters teras çatılar

Bu modellerde izolasyon uygulamaları açısından farklar vardır. Bu modellerde kullanılan isı yalıtım malzemeleri yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde sıralanabilir: 

Geleneksel teras çatıda; yukarıda ilk olarak arduvaz kaplı bitümlü örtü vardır. Ardından izolasyon, buhar kesen membran yapılır. Ondan sonra eğim betonu, beton döşeme ve tavan sıvası yerleştirilir.

Ters teras çatıda; yukarıda izolasyon profili olur. Bunu çakıl, filtre elemanı ekstrüde polistiren izler. Sonra; su izolasyonu, eğim betonu, beton döşeme ve tavan sıvası sıralanır.

Soğuk ve Sıcak Çatı

Çatı modeli oluşturulurken tabakalar arasında hava boşluklarının bırakıldığı türlere soğuk çatı denir. Bunlar üzerinde örtü olmayan, kiremit, saç gibi malzemelerle yükseltilmemiş çatılardır.

Bu çatılar hava şartlarının olumsuzluklarını binaya yansıtarak konfor seviyesini ciddi oranda azaltır.

Soğuk çatı yalıtımı için kullanacağım yalıtım malzemesi R değerinin yüksek, dayanıklı ve nitelikli olması gerekir.

Soğuk çatıların içerisinde oluşacak su buharı, beton döşemeyi, tavanı geçip hava tabakasına ulaşır. Buradan çatı kiremiti ve diğer kaplama aralığından dışa çıkar.

Sıcak çatıda, eriyen kar ve yağmur suyunun aşağıya geçişini engelleyen su izolasyonu buharın dışarı çıkışına engel olur. Bunun için su buharının deşarjını sağlayan bir basit sistem kurarım.

Çatı izolasyon malzemeleri kullanımı çatının çeşidine göre farklılık gösterir. Soğuk çatıda çatı arası kullanılmıyorsa, çatı izolasyonu malzemeleri döşeme üzerine serilebilir. Çatı arası kullanılıyorsa izolasyon çatı örtüsü sisteminde çözülmelidir.

Sıcak çatıda ışık ihtiyacını karşılamak amacıyla ışıklık kullanılır. Bu, UV sıcak çatıyı korumak için gerekli bir faktördür. Koyu renklerdeki sıcak çatıyı, radyasyondan korumada beyaz renk yuvarlak çakılları UV koruyucu kullanırım

Yapılarda sesin katmanlardan karşı taraflara geçişinin engellemek gerekir. Bunun için çatı izolasyonu malzemeleri membran titreşimi yapamayacak kadar ağır olmalıdır.

WhatsApp WhatsApp