Yapısal Önlemler

Teknoloji ve Endüstriyel gelişim ile birlikte hayatımızın tüm alanlarında çok daha fazla enerji kullanmaya başladık. Daha çok enerji kullanımı rahatlık ve konforu beraberinde getirdiği kadar çeşitli riskleride getirmiştir. Bu risklerin en önemlilerinden biri de yangın riskidir. Yangın yalıtımı yangının olşuturduğu çok yüksek ısı ve dumanın yayılmasını geciktiriri. Yapıların içerisinde oluşan güvenli bölümlere can ve mal kayıplarının azaltılmasını sağlar.

Evlerdeki her tür mobilya, perde, duvar kağıdı gibi eşyaların tümü yanıcıdır. Yangınlar için gereken oksijen ise havada bulunur. Sönmemiş bir sigara, elektrik kontağı, güneş ışınları, soba ve ocak gibi ısı kaynakları, bazı kimyasal tepkimeler ve sürtünmeye bağlı olarak ortaya çıkan ısılar ile yanıcı maddelerin herhangi bir şekilde tutuşma sıcaklığına gelmesi yangının başlamasına neden olur.

Yanıcı maddelerin ve oksijenin hayatın vazgeçilmez birer parçası olduğu düşünülürse ve yanıcı maddeleri tutuşturabilecek enerjiyi sağlayabilecek teknolojik aletlerin çevremizi sardığı göz önüne alınırsa, aslında yaşanılan mekanlarda yangın çıkma olasılığı sanıldığı kadar düşük değildir. Yangınların zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik, can ve mal güvenliğini sağlayıcı yapısal önlemlere "yangın yalıtımı" denir.

Yangın İzolasyonuA

  • Yangın Yalıtımı Can Güvenliği Sağlar
  • Yangın Yalıtımı Mal Kayıplarını Azaltır
  • Yangın Yalıtımı Nasıl Yapılır?
  • Yangın Yalıtım Ürünleri
  • Yangın Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Standart ve Mevzuatlar
  • Yangın Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kurallar
  • AB İle Uyumluluk
  • Standart Eksikliği